Bonoda Bulunması Gereken Unsurlar Nelerdir?

Bonoda Bulunması Gereken Unsurlar Nelerdir?
Bono;

1) “Bono” veya “Emre muharrer senet” kelimesini ya da Türkçe’den başka bir dille yazılmışsa o dilde bono karşılığı olarak kullanılan kelimeyi,
2) Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedeli ödeme vaadini,
3) Vadeyi,
4) Ödeme yerini,
5) Kime veya kimin emrine ödenecek ise, onun ad ve soyadını,
6) Senedin düzenlendiği gün ve yeri,
7) Senedi düzenleyenin imzasını,

içermelidir (TTK. Mad. 688).

Yorum yazın