Başvuru Hakkının Kapsamı Nedir?

Başvuru Hakkının Kapsamı Nedir?
Hamil başvuru yolu ile;

– Çekin ödenmemiş olan bölümünü,
– İbraz gününden itibaren gecikme faizini,
– %10 tazminatı,
– Protesto, ihbarname masrafları ile diğer masrafları,
– Çek bedelinin %03’ünü (binde üçünü) aşmamak üzere komisyon ücretini,

isteyebilir

Yorum yazın