Banknot Emisyonu

Banknot Emisyonu

Banknot, devletin resmi parasıdır. Parasal sistemin asli kredi aletidir. Merkez Bankası ve hazine tarafından dolaşıma çıkartılabilir. Kanun gücü ve para otoritesi kararıyla oluşturulmuş satın alma gücüdür. Devletin topluma borcudur. Temsili para veya kaime niteliğinde olabilir. Devlet eliyle veya bankalar kanalıyla dolaşıma intikal ettirilebilir.

Yorum yazın