BANKANIN TANIMI

BANKANIN TANIMI

Tüm ülke dillerinde banka sözcüğü, ufak tefek değişiklikler içermekle birlikte kökeni İtalyanca “banco” kelimesine dayanmaktadır. Daha sonra sözcük banla olarak kullanılmaya başlanmıştır. İtalyanca Banco sözcüğünün anlamı masa, sıra ya da tezgah dır. “ilk bankerlerden olan Lombardiya’lı Yahudiler bankacılık işlemlerini pazarlara koydukları birer masa (banco) üzerinde yaparlardı. Bu bankerlerden bazıları taahhütlerini yerine getirmeyerek iflas ettiği zaman halk böyle bankerlerin bancosunu kırardı. İşte bu nedenle batı dillerinde iflas eden kişilere banco kelimesinden gelen “bankrupt” denilmektedir.

“Banka kelimesinin kökeni hakkında diğer bir açıklama şekli ise şudur; 12. yy.da Venedik Kenti piyasaya zorunlu borçlanma tahvilleri çıkarmış ve bu zorunlu borçlanmalara ait işlemleri yürütmek üzere de 1157 yılında “Devlet Borçları Odası” adlı bir kurum meydana getirmişti. O sıralarda Kutsal Roma – Cermen İmparatorluğunun idaresi altında bulunan Kuzey İtalya’da ve Venedik’te bu tahvillere “kamu borcu senetleri” anlamında İtalyanca “monti” sözcüğünün “banko” şeklinde İtalyancalaştırıldığı tahmin edilmektedir”

Bankalar, gerçek ve tüzel kişilerin belirli bir zaman için harcamayıp ellerinde tuttukları paraları toplayarak bu paraları kredi yoluyla değerlendirmek için uğraşan işletmeler olarak adlandırılır. Ancak bu tanım bankaların temel görevini kredi ticareti olarak göstermiştir. Oysa ki banka çok sayıda yazar tarafından değişik şekillerde de tanımlanmaktadır. Banka ile ilgili bir başka tanım ise şöyledir. “Para, kredi ve sermaye konularına giren her çeşit işlemleri yapan ve düzenleyen, özel veya kamusal kişilerle işletmelerin bu alandaki her türlü gereksinimlerini karşılama faaliyetlerini temel uğraş konusu seçen bir ekonomik birimdir.” Ancak, günümüzde bankalar çok çeşitli konularda faaliyet göstermektedir. Bu sebeple bankaların bugün sahip oldukları özellik ve niteliklerini tamamen kapsayan bir tanım vermek çok güç hale gelmiştir.

“Bazı Anglo Sakson yazarlar ise bankaları çeke tabi mevduat kabul eden bir işletme şeklinde tanımlamaktadır.” Bu tanım, ödemelerin banka parası ile geliştiği ülkeler açısından doğru kabul edilebilir. Ancak ödeme sisteminin gelişmediği ülkeler bakımından bu tanımın doğruluğu tartışılır. Birçok Avrupa ülkesinde ve bankacılığın yeni yeni gelişmeye başladığı ülkemizde bankaların en önemli görevi, kredi ticareti yapmaktır. Maddi para kullanmadan kişisel kasaların birleştirilmesiyle ödeme yapmak bankaların önde gelen görevi olmamaktadır.

“Bankalar günümüzde mevduat toplar, kredi verir, para ve kredi politikalarının uygulanmasına destek verir, aracılık yapar, sanayi kuruluşlarına destek olur, iştirak eder, kiralık kasalarda kişilerin menkul kıymetlerini korur. Borsa faaliyetlerine fiilen katılır. Ülke kalkınmasını destekler, yönlendirir. Bu hizmetleri ve yönleriyle bankanın tanımlamasında “para üzerine ticaret yapan işletmeler”, “sermayeyi az faizle alıp çok faizle satan işletmeler” gibi basit tanımlamalarla yetirilmez.”

Günümüzde banka, işlemlere karmaşık ve çok çeşitli olması dolayısıyla klasik çağların bankalarından çok farklı ve seçkin bir kurum niteliği kazanmıştır. Banka araçlarının genel ekonomi içindeki etkinliği ile yönetiminin özelliği de bu konuda büyük etken olmuştur.

Yorum yazın