Bankamızca Kullandırılan Kredi Türleri Nelerdir?

Bankamızca Kullandırılan Kredi Türleri Nelerdir?

Bankamızca Ticari Kredi firmaları lehine tahsis edilecek krediler üç grupta toplanmıştır.

I-GRUP KREDİLER (NAKDİ KREDİLER)
1. İskonto Senetleri
2. İştira Senetleri
3. Senet Karşılığı Avans Kredileri
4. Dövize Endeksli Krediler
5. Spot Krediler
6. BCH
A- Teminatsız( Açık) BCH Kredileri
B- Teminatlı BCH Kredileri
– Nakit, Mevduat, Repo Karşılığı
– Menkul Kıymetler (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Bankamız Yatırım Fonları, Hisse Senetleri vb.) Karşılığı
– Banka Kontrgarantisi Karşılığı
– Alacağın Temliki Karşılığı
– Altın Karşılığı
– Ticari İşletme Rehni Karşılığı
– Taşıt Rehni Karşılığı
– İpotek Karşılığı
– Kefalet Karşılığı
– Ürün ve Mal Karşılığı
7. Orta ve Uzun Vadeli Krediler
8. Diğer Nakdi Krediler

II. GRUP KREDİLER (GAYRİNAKDİ KREDİLER)
1. Teminat Mektubu TL/Dövize Endeksli
A- Teminatsız( Açık) Teminat Mektupları
B- Teminatlı Teminat Mektupları
– Nakit, Mevduat, Repo ve Menkul Kıymet Karşılığı(Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Bankamız Yatırım Fonları, Hisse Senetleri vb.), Banka Kontrgarantisi Karşılığı, Alacağın Temliki Karşılığı, Altın Karşılığı, Ticari İşletme Rehni Karşılığı, İpotek Karşılığı, Kefalet Karşılığı, Ürün ve Mal Karşılığı, Taşıt Rehni Karşılığı.
2. Diğer Gayrinakdi Krediler

III. GRUP KREDİLER (DIŞ KREDİLER)
a) Nakdi Dış Krediler
– İhracat Kredileri
– Döviz Kredisi
– Diğer Nakdi Dış Krediler
b) Gayrinakdi Dış Krediler
– İthalat Kabul ve Aval Kredisi
– İthalat Akreditif Kredisi
– Vadeli Akreditif Kredisi
– Prefinansman Kredisi
– Garanti Mektupları
– Diğer Gayrinakdi Dış Krediler
III. Grupta yer alan krediler, onay koşullarına göre açık ve teminatlı olarak kullandırılır.

Yorum yazın