Bankamıza Hitaben Düzenlenen Teminat Mektuplarına İlişkin Hususlar Nelerdir?

Bankamıza Hitaben Düzenlenen Teminat Mektuplarına İlişkin Hususlar Nelerdir?

Bankaların birbirlerine hitaben alım, satım, yapım, kira, hizmet ifası ve taşıma gibi işler ile kredi güvencesi olarak düzenlenen teminat mektuplarının işleme konulmadan önce teminat mektubunu düzenleyen Garantör Bankanın Genel Müdürlüğüne geçerliliğinin teyit ettirilmesinin ortaya çıkacak muhtemel sorunların başlangıçta önlenmesi açısından her iki taraf (Garantör ve Muhatap) için de önemli yararları bulunmaktadır.

Bu noktadan hareketle çeşitli bankalarca Bankamıza hitaben yukarıda belirtilen ve benzer işlemler için düzenlenecek teminat mektuplarında ortaya çıkması muhtemel sorunların başlangıçta ortadan kaldırılması amacıyla Bankamıza hitaben düzenlenen teminat mektupları işleme konulmadan önce Garantör Banka Genel Müdürlüğüne mutlaka yazılı olarak teyit ettirilecek ve imza sirküleri de temin edilerek dosyasında muhafaza edilecektir.

Diğer yandan, hangi bankanın ne kadar Teminat Mektubunun kabul edileceği söz konusu Bankalar lehine Genel Müdürlükçe tesis edilen limitlere göre belirlenmektedir. Söz konusu limitlerin takibi açısından kredi işlemleriyle ilgili olarak güvenceye alınacak Banka Teminat Mektubu konusunda işlem öncesinde şubelerimizce limit açısından Muhabir ve Yurtdışı İlişkiler Daire Başkanlığından uygunluk alınacaktır.

Ayrıca, alınan yabancı dildeki mektup içeriği (metni) ile ilgili olarak da, Dış İşlemler Operasyonları Daire Başkanlığı’ndan izin alınmakla beraber tereddüt oluşması halinde ilgili Krediler Daire Başkanlığı’ndan da bilgi ve görüş alınabilecektir.

Diğer bankalarca Bankamıza hitaben düzenlenen teminat mektupları ile ilgili olarak 996-998 nazım hesap kayıtları da yapılacaktır.

Yorum yazın