BANKALARIN ÇEŞİTLERİ

BANKALARIN ÇEŞİTLERİ

Bankaları esas olarak 4 gruba ayırabiliriz. Hukuksal kuruluşlarına göre bankalar, sermaye kaynaklarına göre bankalar, içerik yönünden bankalar ve iş konularına göre bankalar. Biz burada konumuz açısından önemli olan ve içerik bakımından bankalar grubuna giren merkez bankaları ve ticari bankalar çeşitlerini çok kısa bir şekilde ele alacak, diğerlerinin ise sadece isimlerini vermekle yetineceğiz.

“Bankalar

1. Hukuksal Kuruluşlarına Göre Bankalar
1.1. Kişisel Girişim Bankaları
1.2. Ticaret Ortaklığı Şeklindeki Bankalar
1.3. Yasalarla Kurulmuş Bankalar

2. Sermaye Kaynaklarına Göre Bankalar
2.1. Özel Sermaye İle Kurulmuş Bankalar
2.2. Tüm Sermayesi Devletçe Ödenmiş Bankalar
2.3. Karma Sermayeli Bankalar
2.4. Ulusal Bankalar
2.5. Yabancı Bankalar

3. İş Konularına Göre Bankalar
3.1. İş ve Ticaret Bankaları
3.2. Uzmanlık Bankaları
3.3. Emisyon Bankaları

4. İçerik Yönünden Bankalar
4.1. Merkez Bankaları
4.2. Ticari Bankalar
4.3. Tasarruf Bankaları
4.4. Yatırım ve İş Bankaları
4.5. Sanayi ve Kredi Bankaları
4.6. Halk Bankaları
4.7. Tarım Kredi Bankaları
4.8. Dış Ticaret Bankaları
4.9. İpotek Bankaları
4.10. tüketim Bankaları olarak sınıflandırılmaktadır”

2.1. Merkez Bankası

“Devlet adına banknot çıkarma imtiyazını elinde bulunduran, devletin likid varlığını ve mevduat bankalarının ihtiyat ve munzam karşılıklarını kasasında saklayan ve ülkenin altın stokunu muhafaza ve kontrol eden bankalardır.”

Merkez Bankalarının görevlerini kısaca şu başlıklar altında toplayabiliriz:

“ 1. Merkez Bankaları banknot (kağıt para) ihracını gerçekleştirirler.
2. MB devletin mali danışmanlığını ve hazinedarlığını yaparlar.
3. MB nihai ödünç verme merciidirler.
4. MB ülkenin altın ve döviz rezervlerini korurlar.
5. MB ticari bankalar için takas merkezi görevi yaparlar.
6. MB ticari bankaların ihtiyatlarını muhafaza ederler.
7. MB ekonomik gelişmenin gerçekleştirilmesine yardımcı olurlar.”

2.2. Ticari Bankalar

“Halktan Mevduat toplayarak normal alış ve satış sürelerini kapsayacak şekilde kısa vadeli ticari kredi veren bankalardır.”

Ticari bankaların temel amacı diğer işletmelerde olduğu gibi, kâr elde etmektir. Ticari bankaların en önemli özelliği ise vadesiz mevduat toplamasıdır. Bankalara müşterilerin istedikleri zaman geri almaları kaydıyla yatırılan paralara vadesiz mevduatlar denir. Bankaların topladıkları bu mevduatlar, ülkenin para stoku içinde önemli bir yer tutar.

“Ticari bankalar her ülkede farklı şekilde örgütlenme gösterirler. Ancak örgütlenme biçimleri nasıl olursa olsun ticari bankaların fonksiyonları birbirine benzer. Ticari bankaların fonksiyonlarını 4 gruba ayırabiliriz.: Fon sağlama Fonksiyonu, fon kullanma fonksiyonu, kaydi para (banka parası) yaratma fonksiyonu, hizmet fonksiyonu.”

Yorum yazın