Bankalar Kanununun Hesap Durumu Belgesi İle İlgili Getirdiği Yükümlülük Nedir?

Bankalar Kanununun Hesap Durumu Belgesi İle İlgili Getirdiği Yükümlülük Nedir?

4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun 11. maddesinin 11. fıkrasında; Bankaların açacakları krediler ve verecekleri kefalet ya da teminatlar için talepte bulunanlardan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca belirlenecek esas ve usuller dahilinde hesap durumu almalarının zorunlu olduğu ifade edilmektedir. Kredilerin kullanıldığı sürece her yıl hesap dönemini izleyen 6 ay içinde hesap durumu belgesi alınır.

Yorum yazın