Bankalar Kanunu’na Göre Hesap Durumu Belgesi Alınmayacak İşlemler Nelerdir?

Bankalar Kanunu’na Göre Hesap Durumu Belgesi Alınmayacak İşlemler Nelerdir?

• Yönetmelikle Bankalara verilen yetkiye dayanılarak Kurumsal ve Ticari Krediler Daire Başkanlığı’nca belirlenecek limit dahilindeki işlemler,
• Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bunların müessese, bağlı ortaklık ve iştirakleri hariç olmak üzere, genel ve katma bütçeli daireler, bunlara bağlı kuruluşlar ve mahalli idareler ile yapılan işlemler,
• Yabancı ülkelerin merkezi idareleri, merkez bankaları ile veya bunlarca çıkarılan veya ödemesi garanti edilen bono ve tahviller karşılığı yapılan işlemler,
• Nakit, mevduat, altın rehni karşılığı krediler,
• Hazine, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı veya Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca çıkarılan ya da ödenmesi garanti edilen bono ve tahviller karşılığı yapılan işlemler,
• Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile ya da bu banka nezdindeki piyasalarda yapılan işlemler,
• Menkul kıymet borsalarından veya ikinci el piyasadan çok kısa vadeli fon fazlalarını değerlendirmek gayesi ile edinilen alım-satım amaçlı menkul kıymetler,
• Teşkilatlanmış borsadan alınan veya alacaklardan dolayı elde edilen hisse senetleri,
• Yurtiçi Bankaların kendi aralarındaki vadesiz veya vadesi 1 ayı aşmayan işlemler ile bu bankaların mukabil kefaletine dayanılarak verilecek teminat ve garantiler,
• Banka nezdindeki toplam kredi riski beş milyon ABD dolarını aşmayan ve merkezleri OECD ülkelerinde bulunan kredi kurumlarından yönetmelikte asgari ikinci sınıf olarak tasnif edilen kredi notlarını haiz olanlarla yapılan işlemler ile bu kredi kurumlarının mukabil kefaletine dayanılarak verilecek teminat ve garantiler,

Yorum yazın