Bankalar Kanunu’na Göre Bir Bankanın Verebileceği Genel Kredi Sınırları Nedir?

Bankalar Kanunu’na Göre Bir Bankanın Verebileceği Genel Kredi Sınırları Nedir?

Bir banka gerçek veya tüzel bir kişiye doğrudan veya dolaylı olarak özkaynaklarının %25’inden fazla kredi veremez, aval ve kefaletlerini kabul edemez, bir adi ortaklık tarafından kullanılmak üzere verilecek kredilerin sorumlulukları oranında ortaklara verilmiş kredi sayılır

Bir gerçek ya da tüzel kişiye doğrudan veya dolaylı olarak Banka özkaynaklarının %10’undan daha fazla bir oranda verilen krediler ile kabul edilen aval ve kefaletler büyük kredi sayılır, kabul edilen aval ve kefaletler hariç olmak üzere bunların toplamı özkaynakların 8 katını aşamaz.

Yorum yazın