Bankalar İçin Kredinin Kaynakları Nelerdir?

Bankalar İçin Kredinin Kaynakları Nelerdir?

Bankaların kredi verebilmeleri için yararlandıkları kaynaklar iki grupta toplanır.
Özkaynaklar:

– Ödenmiş sermaye
– İhtiyatlar (yedek akçeler)
– Karşılıklar
– Dağıtılmamış karlardan oluşur.

Yabancı Kaynaklar:

– Mevduat
– T.C. Merkez Bankası’ndan sağlanan krediler
– Yurtiçi bankalardan sağlanan krediler
– Yurtdışı bankalardan sağlanan krediler
– Muhtelif borçlar
– Tahvil ihracı ile sağlanan fonlardan oluşur.

Bu kaynaklar içerisinde sadece mevduat sürekli kaynak niteliğindedir. Diğer kaynaklar vadelerinde tasfiye edildiğinden sürekli değildir.

Yorum yazın