Bankacılık Sektöründeki Teknolojik Gelişmeler

Bankacılık Sektöründeki Teknolojik Gelişmeler

Yirmibirinci asrı yaşamaya başladığımız şu günlerde değişim, akla gelebilecek tüm konuları etkisi altına alarak çalışma ve ilgilerin bu noktada odaklanmasına sebep olmuştur. Herhangibir insandan işletme bünyesine kadar herşey bu değişim karşısında kayıtsız kalamamış ve hatta bazı unsurlar değişim ta kendisi olmaya başlamıştır. Değişim unsurlarından biri olarak kabul edilen teknolojide önemli gelişmelerin olması yeni yeni kavramların işletme literatürüne girmesine sebep olmuştur. Bu kavramlardan bir taneside Bilişim Sistemleridir. Bilişim Sistemi sayesinde işletmeler işlerini daha verimli hale getirmenin yanında değişime daha çabuk adapte olma imkanını da elde etmişlerdir.

Yüksek iletişim teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte bireylerin modern toplum yaşamının içerisinde hızla çeşitlenen ihtiyaçlarını kolayca karşılamalarını sağlamak için bankacılık ürünleri de buna paralel olarak çeşitlenerek artmaktadır. Teknolojinin bankacılık işlemlerinde kullanılmasıyla birlikte kağıt ve kalem ilişkileri en aza indirilirken diğer yandan bireylerin para ile fiziki temaslarını da münkün olduğunca azaltmaktadır.

Yığınsal ve rutin işlemler olarak adlandırılan bankacılık hizmetleri, bilgisayar teknolojisi kullanılarak dinamik hale getirilmiştir. Bankacılıkta “yığın işlemler’’in yoğunluğu, hizmet verilen kitlenin genişliği ve dağınıklığı bu sektörü diğer sektörlerden önce bilgisayarlaşmaya itmiştir. Bilgisayarların kullanılmasıyla zamandan, elemandan, paradan tassarruf ve hizmet verimliliğinin arttırılması sağlanmış; sektördeki artan rekabet sonucu hızlı gelişen bilgisayar teknolojilerinin kullanımını pek çok uygulama için vazgeçilmez kılmıştır.

Teknolojinin her geçen gün ilerlediği bu dönemlerde bankalar da varlıklarını koruyabilmek için bir takım teknolojik yenilikleri kullanmak ve bireysel bankacılık hizmetlerini geliştirmek zorundadırlar. Bankacılık sektörünü teknolojik yenilikleri kullanmaya iten bir takım faktörler aşağıdaki gibi ifade edebilir.

• Maliyet unsuru,
• Bankalararası rekabet,
• Bilgi toplumunun talepleri,
• Bireysel bankacılıkta yeni ürün ve hizmet anlayışı,
• Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler,
• Yeni sistemin sağladığı verimlilik,

Teknoloji hayatın her alanında olduğu gibi bankacılıkta da işlerimizi kolaylaştırmaktadır. Bugün gelinen noktada teknoloji bankayı insanın ayağına getirmektedir. Teknolojinin ağırlıklı olarak gelişen yeni bireysel bankacılık hizmetleri aşağıdaki gibidir.

Yorum yazın