Bankacılık işletmesinin özellikleri

Bankacılık işletmesinin özellikleri:

Bankalar;açacakları kredinin ekonomik geleceği ile ilgili incelemeleri de ihmal etmeksizin,işletmelerin para ihtiyaçlarını giderme,ödeme işlemlerine ve yatırımlarına yardımcı olma yollarıyla ekonominin mal üretim ve dağıtım koşullarını hazırlarlar. Böylelikle bankalar bir yandan halkın servetinin önemli bir bölümünün yönetiminde anahtar rolü üstlenirlerken,öte yandan tutumlarıyla ekonomideki para hacminin belirlenmesinde de etkili olular.

Bankaların iş güdümü,kuruluş,kuranlarına ve ortaklarına kâr sağlama yön ve amaçlarına bakarak,bunları sadece kâra dönük ekonomik işletmeler olarak nitelendirmemek de mümkün değildir. Bankalar,kamu güvenini sarsmamaları gereken,ekonomik düzende etkileyici ve önemli fonksiyonları bulunan kuruluşlardır. Ekonominin öteki işletmelerinden farklı olarak bankalar;kredi açma,açılan kredinin önemli bir bölümünü yine mevduat alarak alıkoyma, ya da mevduat üzerine çek düzenlenmesine fırsat verme gibi işlevleri sonucu’ muhasebe yoluyla para (kaydî para)yaratabilen ve bu imkânlarıyla da para değeri üzerine dolaysız etkilerde bulunabilen işletmelerdir. Bu yüzden de bankacılığın denetlenmesi ve kredi işletmeciliğine,öteki ekonomik çalışma alanlarında alışılmışın da üstünde belirli sınırlamaların getirilmesi zorunluluğu doğmuştur.

Hemen bütün ülkelerde bankacılıkla ilgili mevzuatla somutlaşan kamunun müdahalesi,bu gözetim ve denetim amacına yönelik bulunmaktadır. Fakat denetimin düzenlenmesi sırasında,bankacılık işletmesinde;iş yöneticiliğinin ekonomik gereklerinin yerine getirilmesi ve kredi işlemlerinin aksamasına karşı gerekli önlemlerinin alınması sorumluluğunun yine kredi kurumlarına düşen görev olarak bırakılmaları da gerekli olmaktadır.

Yorum yazın