Bankacılık işletmesinde pazarlama sorunu özellikleri

Bankacılık işletmesinde pazarlama sorunu özellikleri

Pazarlama (Marketing) kavramının;bir işletmedeki pazara yönelik planlama ve karar sürecinin bütünü biçimindeki genel tanım kuşkusuz banka işletmesi için de geçerlidir. Böylece pazarlama bankaların işletmecilik sorunları arasında ,finansman ve örgüt yapısı yanında üçüncü temel sorun niteliği kazanmaktadır.
Pazarlama Kavramı
 Müşterinin gereksinim ve eğilimlerine yönelen temel bir işletme anlayışı (,,pazarlama felsefesi’’)
 Pazarın planlı olarak araştırılması
 Sürüm politikasına uygun araçlar (pazarlama karışımı) bir bütün içinde birleştirilmiştir.

Pazarlama düşünce biçimi aslında bütün örgütün sorundur. Bu düşünce biçimi;bir yandan banka yöntemine,bütün işletmeyi sistematik olarak pazarın ihtiyaçları doğrultusuna yönlendirme ,öte yandan pazara da kendi sürüm politikalarıyla etkileme görevleri yükler.

Burada temel amaç,mümkün olabileceğince yüksek bir Pazar payı ve kâra ulaşmaktır. Modern pazarlama,bu gün hemen bütün batı dünyası bankacılığında önemli bir yapı ve biçim değişikliğinin gerçekleştirilmesine neden oldu. Daha 20 yıl kadar öncesinde batı Avrupa bankacılığının bile bu konulardaki genel yapısı,ağırbaşlılık ve mesafelilik görüntüsü yansıtırdı. Oysa bu gün modern pazarlama kuralları gereğine uyan temel düşünce değişiklikleri yaşanmaktadır.

Yorum yazın