Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV)

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV)

a. Vergi Tipi; BSMV işlemler üzerinden alınan bir vergi türüdür.
b. Verginin Konusu; BSMV’ nin konusunu bankaların 3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanuna göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben almış oldukları paralar oluşturmaktadır.
c. Vergiyi doğuran olay; bankalarca bir işlem yapılması ve yapılan bu işlem sonucunda bankaların nakden ya da hesaben kendi lehlerine para almış olmalarıdır.
d. Vergi Matrahı; bankaların her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün işlemler dolayısıyla kendi lehlerine her ne isim altında olursa olsun nakden ya da hesaben aldıkları paraların tutarıdır. Kambiyo alım ve satımlarında ise kambiyo satışlarının tutarı matrahı oluşturur.
e. Vergi Oranı; BSMV oranı genel olarak % 5’tir. Kambiyo muamelelerinde nispet BSMV matrahının binde 1’dir. Bankalar arası mevduat işlemleri, borsa para piyasası işlemleri, repo ve ters-repo işlemlerinde ve devlet tahvili ve hazine bonolarının vadesi beklenmeden satışı nedeniyle lehe alınan paralar için BSMV oranı % 1’dir.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum yazın