Banka ve Banka İşletmeciliği

Banka ve Banka İşletmeciliği
Bankalar, en değerli mallardan birisi olan parayla büyük boyutlu iş gören finans kuruluşlarıdır. “Bankacılık, insanlığın geçirdiği ekonomik evrelerle birlikte değişen ve gelişen, yine insanlığın geçirdiği her ekonomik aşamada değişik ve giderek önem kazanan görevleri yerine getiren bir uğraştır.” (Artun, 1983, s. 12) Şeklindeki açıklamalardan bankacılığın çok çeşitli tanımlamalarının olabileceğini ve tarihçesinin de çok eskiye gidebileceğini söylemek hiç de zor değildir.
Yazılışı bir çok dilde benzerlik gösteren ve kelime olarak İtalyanca sıra, masa, tezgah anlamına gelen “Banka”dan gelmektedir. Lamberdiya’lı Yahudi bankerlerin pazarlara koydukları birer tezgah üzerinde işlerini yapmalarından bu kavram ortaya çıkmıştır ve bankacılık işlemlerinin yapıldığı yer anlamına gelir. (Parasız, 1994, s. 109)
Bu tarihi geçmişi ve günümüz ekonomilerinin vazgeçilmez bir enstrümanı olmasına rağmen, bankacılık kavramının net bir tanımını yapmak oldukça zordur.
Bankalar, belirli ekonomik ve ticari ilişkilerin bir ürünü olduklarından farklı dönemler için farklı şekillerde tanımlanabilirler. Uzmanların bir kısmı halkın tasarruflarının değerlendirildiği ve/veya güvence altında tutulduğu yer olarak bankaları kısaca tanımlarlar. Daha sonraları da başlayıcılığı olmaması açısından banka/bankacılık ile ilgili kesin tanımlarla ilgili kanunlarda pek yer verilmemiştir. Bununla birlikte bazı yazarlar yazılarında bu kavrama açıklık getirmeye çalışmışlardır.
Bunlardan bazıları şöyledir:
Kendisine özgü para, sermaye ve kredi işleriyle meşgul olan iktisadi birimlerin kuruluş, organizasyon, yönetim ve her türlü faaliyetleri ile bunların hesap ve kayıtları konusundaki kuralları içeren bir işletmecilik dalıdır. (Eyüpgiller, 1988, s. 25)
Bu tanımlamaların, teknolojik gelişmeyle birlikte biraz daha değişmeye uğrayacağı kaçınılmazdır. Teknolojik olarak evlerimize kadar giren ve hatta cep telefonları ile işlem yapılabilen bankacılık hizmetleri artık bu tanımlamaları daha da zorlaştırmaktadır.

Yorum yazın