Banka Pazarlamasının Hedef Grupları

2.6 Banka Pazarlamasının Hedef Grupları

Gelecekte stratejik yeni iş alanlarının ele geçirilmesinde, hedef grupları politikasının özel bir ağırlığı vardır. Eskinin yalnızca şirketler ve özel müşterilerden oluşan ayrımı, artık uygulamanın ihtiyacını karşılayamaz olmuştur. Bu gün sadece özel müşteriler kategorisinin bile aynı ilgi doğrultusuna sokulabilecek homojen bir kitleyi temsil etmediği, aksine farklı sorun ve ihtiyaçları olan çok değişik kitleleri bir araya getirdiği açıkça görülmektedir. Bu bakımdan hedef planlanırken bankalar,hedef kitleyi artık yalnızca yaş,meslek,cins ve gelir durumlarıyla değil;,değer tutuş eğilimleri ,yatırım türlerine karşı genel tutumları,bankayla ilişki biçimi alışkanlıkları gibi göstergelerle belirlemek durumundadırlar. Bu çerçevede olarak bankalar özellikle gelir artış ve gelişme potansiyeli olan (varlıklı özel müşteriler ve gençlik
gibi )hedef kitlelere erişmeye çalışırlar:

Batı bankacılığında, toplam nüfustaki özel ağırlıkları nedeniyle ayrıca yaşlılara (senior’lara) yönelen programlara da gittikçe ağırlık tanınmaktadır. Bu ‘’Pazar payı’’ batılı ülkelerde özellikle fazla tasarrufları ve sağlıklarında dolan yaşam sigorta ödemeleriyle yüksek tutarların oluştuğu bir bölüm olarak algılanmaktadır.

Yorum yazın