Banka Hangi Durumlarda Teminat Mektubunu Ödemeyi Reddedebilir?

Banka Hangi Durumlarda Teminat Mektubunu Ödemeyi Reddedebilir?

Banka;
• başka borç için tazmin talebi,
• vadeden sonra tazmin talebi,
• garanti edilen riskin doğmaması, sona ermesi,
• muhatabın hakkını kötüye kullanması,
• zamanaşımı vs.
gibi nedenlerle muhatabın ödeme talebini reddedebilir.

Ancak, bankanın bu durumları kesin delillerle ispat edememesi ve muhatabın beyanını yeterli görmeyerek ödemeden kaçınması itibarını zedeleyecektir. Bankanın muhatabın ödeme talebini reddetmesi üzerine muhatap, bankaya ya ödeme emri gönderecek veya bankayı dava edecektir.
Buna karşılık muhatabın tazmin talebini haksız olarak reddeden banka; dava masrafları ve avukatlık ücretinden başka, teminat mektubunun tazmin edilmesinin istendiği tarihten -tazmin talebinin usulüne uygun olması şartıyla– ödeme tarihine kadar geçecek kanuni faizleri de ödeyecektir.

Yorum yazın