Aynı Ticari İşletme Üzerine Birden Fazla Rehin Tesisi Mümkünmüdür?

Aynı Ticari İşletme Üzerine Birden Fazla Rehin Tesisi Mümkünmüdür?

Aynı ticari işletme üzerinde birden fazla rehin tesis edilebilir. Alacaklıların hakları rehnin tescili sırasına göre tayin edilir (TİRK. Mad.8). Bankamız lehine tesis edilecek rehinlerin 1. dereceden olması esastır.

Yorum yazın