Aylık Taksit Ödemeli Kredi Kullandırabilmek İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Aylık Taksit Ödemeli Kredi Kullandırabilmek İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Kredinin kullandırılabilmesi için, öncelikle
• Firmanın Bankamızda resen veya otorize onaylı ticari kredi (BCH, SKA, kefalet, ipotek v.b.) limiti bulunması
• Genel Ticari Kredi Sözleşmesinin yanı sıra, söz konusu kredinin niteliği itibarıyla alınması gereken teminatların alınmış olması,
• Kredi kullandırılacak firmaya ilişkin kredi limitinin serbest kısmının kullandırılacak krediyi karşılaması
gerekmektedir.

Aylık Taksit Ödemeli Kredinin Kullandırımında Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Aylık Taksit Ödemeli Ticari Krediler, bir defada kullandırılacak ve kullandırılan kredi tamamen kapatılmadan aynı krediye tekrar borç kaydı yapılmayacaktır.

Kredinin vadesi 1 yıldan uzun olmayacak ve kredinin geri ödemesi aylık eşit taksitler halinde, bireysel kredi şeklinde yapılacaktır. Ancak, gerçek ve tüzel kişi işletmelere kullandırılacak taşıt kredilerinin azami 24 aya kadar (24 ay dahil) kullandırılması hususunda kredi tahsis yetkilerine göre onay makamları yetkilidir.

Yorum yazın