Aval Ne Demektir?

Aval Ne Demektir?
Aval veren kimse, kimin için taahhüt altına girmiş ise, onun gibi sorumlu olur. Poliçedeki bedelin ödenmesi aval suretiyle kısmen veya tamamen sağlanabilir. Bu güvence üçüncü şahıs yahut evvelce poliçede imzası bulunan bir kimse tarafından da verilebilir.

Aval şerhi, poliçe veya alonj üzerine yazılır. Aval, “Aval içindir” veya buna eş anlamlı diğer bir ibarenin avali veren kimse tarafından imzalanmasıyla tamamlanır. Muhatap veya keşidecinin imzaları ayrık olmak üzere poliçenin yüzüne konan her imza aval hükmündedir.

Yorum yazın