Aracı Firma Kanalıyla İhracat Yapanlara İhracat Kredisi Nasıl Kullandırılır?

Aracı Firma Kanalıyla İhracat Yapanlara İhracat Kredisi Nasıl Kullandırılır?
İhracat Rejimi ve Yönetmeliği’ne göre, imalatçı ihracatçılar ihracatlarını bizzat kendileri veya başka bir ihracatçı (aracı ihracatçı) aracılığı ile de yapabilirler.
İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde (aynı holding veya grup bünyesinde yer alan pazarlama şirketleri vasıtasıyla yapılan satışlar hariç) aracı ihracatçı kabul edilmez.
imalatçı ihracatçıların başka bir firma (aracı ihracatçı) kanalıyla ihracat yapmaları halinde, kredi açan Şubemiz (ve/veya Kambiyo Yetkili Şubemizce) aracı ihracatçı firmadan,
-İhracatın Bankamız aracılığı ile yapılacağını,
-Gelen ihracat bedelinden asgari imalatçı-ihracatçı firmaya kullandırılan krediyi karşılayacak bölümünün kredi kullanan imalatçı firmanın Bankamıza olan borcuna mahsubunu kabul ettiğini, belirten TL İhracat/Döviz Kredisi Muvafakatnamesi/Temliknamesi alınacaktır.
Muvafakatname-Temlikname Kredi Şubemiz veya Kambiyo Yetkili Şubelerimizden birisince alınacak, Muvafakatname-Temlikname’yi alan şubemiz diğerine bir örneğini gönderecektir.
Alınacak Muvafakatname-Temlikname gereğince Kambiyo Yetkili Şubemize gelen ihracat bedelinden asgari krediyi karşılayacak bölümü krediyi kullandıran Şubemize mal edilecektir. Bu amaçla krediyi kullandıran Şubemizce kredinin kullandırılması anında bağlı bulunduğu Kambiyo Yetkili Şubemize yazılı bilgi verilecektir. Başka bir deyişle Kambiyo Yetkili Şubemiz ile kredi açan şubemiz arasında sürekli bilgi akışına dayanan koordineli bir çalışma yapılacaktır.

Müşteri İle Yapılacak Sözleşmede dikkat edilmesi gereken en önemli hususlar nelerdir?

İhracat kredileri kullandırılmadan önce;

• ihracat akreditiflerinin Bankamızda açılacağı
• ve/veya diğer ödeme şekillerine göre yapılacak ihracatın Bankamız aracılığı ile gerçekleştirileceği,
• gerçekleştirilecek ihracat bedellerinin Bankamıza getirileceği

hususları firmaya taahhüt ettirilmelidir.

Yorum yazın