Ankes Nedir?

Ankes Nedir?
Türk bankacılık uygulamasında ankes oranı disponibilité oranından farklı anlamda kullanılmakta ve disponibilité oranından daha dar bir likidite nispetini ifade etmektedir. Disponibilité kapsamına kasa mevcutları yanında T.C. Merkez Bankası nezdinde tutulan serbest tevdiat, Devlet İç İstikraz Tahvilleri kullanılmamış reeskont kredileri vb. gibi bazı aktif değerler de dahil olurken ankes durumu daha ziyade sadece banka kasasındaki nakit imkanı kapsamına almaktadır. 1211 sayılı TC. Merkez Bankası Kanunu ile bankaların tahhütlerine karşı bulunduracakları asgari disponiblite oranının ekonominin değişen ihtiyaçları paralelinde tesbiti yetkisi T C. Merkez Bankasına bırakılmıştır. Faaliyetteki bankalar tesbit edilen oranlara uymak zorunda-dırlar.Ancak mevzuatımızda banka kasalarındaki asgari nakit para oranını belirleyen bir oran bulunmamaktadır.

“Altın ankesi” merkez bankalarının emisyona karşılık olarak bulundurdukları kıymetli maden rezervidir.
Bir işletmenin kasasında mevcut olan paraya ve heran nakit olarak kullanılabilecek değerlere “ankes” denir. Ankes, taahhütleri karşılamak üzere bulundurulan ihtiyattır. Bankaların ankesini para mevcutları, diğer bankalardaki hazır paralar ile T.C.M.B’ndaki aktif hesap bakiyeleri oluşturur.

Yorum yazın