Altın Rehni Karşılığı Kredide Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

Altın Rehni Karşılığı Kredide Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?
Rehin alınacak basımlı altınların, sahte ve düşük tartılı külçe altınlar ile altın ürünlerinin 14 ayardan düşük olmamasına dikkat edilecektir.
Altınlar basımlı altının 1 gram sayı ağırlığının cari borsa fiyatı üzerinden değerlendirilecektir ve altın ürünlerinin karşılığında açılacak kredilerde değerli taşlar ile işçilik dikkate alınmayarak bu tür eşyalar içinde bulunan saf altın değeri üzerinden krediye güvence teşkil edecektir.
Kredi konusu altınların, uzman, güvenilir bir ekspere ekspertizi yaptırılarak rehin alınacak, rehin alınan altınlar sertifikaları ile birlikte dikişsiz bir torbaya konulup torbanın (çıkının) ağzı şube mühürü ile mühürlenip kapatılacak ve çıkın ortak kasada saklanacaktır. Eksperden ayrıca sorumluluklarını belirleyen “Altın Ekspertiz Taahhütnamesi” (Ek:10) alınacaktır.
Bankamızca rehnedilen altınlar teslim alındıktan sonra müşteriye bir makbuz verilecek ve altın tutarı bir mahsup fişi ile;
———————————————————/——————————————————-

9821089- Emanet ve Rehinli Kıymetler – Diğer Hesabı (B)

984-Emanet ve Rehinli Kıymet Verenler/Bırakanlar (A)

———————————————————/——————————————————-
hesabına kaydedilecektir.

Ayrıca, kredi için düzenlenecek kredi sözleşmesine çıkınların kapatılmasında kullanılan mühür basılarak “Çıkınların kapatılmasında bu mühür kullanılmıştır” diye not düşülüp kredi lehdarına notun altı özellikle imzalatılacaktır.

Altın Karşılığı Kredi işlemlerinde hesap durumu istenmeyecek, güvenceye Ortak Konu ve Hükümler Bölümünde belirtilen esaslar dahilinde altın rehni sağlanacaktır.

Kredinin vadesi azami 6 ay olacak ve bu krediler faiz ve yasal kesintilerin tahakkuk ve tahsili ile diğer işlemler açısından BCH kredileri gibi çalıştırılacaktır.

Altın Karşılığı Kredilerde rehinli altınların piyasa rayici (ekspertiz değeri) üzerinden ve hesap açılışında bir defaya mahsus %1 (yüzde bir) oranında muhafaza ücreti alınacaktır.

Altın Rehni Karşılığı Krediler “1181199- Kısa Vadeli Teminatlı Diğer Krediler- Diğer Müşteriler- Özel- Diğer” hesabında izlenecektir.

Yorum yazın