Akreditif ne demektir?

Akreditif ne demektir?
İki ülke arasındaki mal alış verişinde satış akdinin yerine getirilmemesi sebebiyle tarafların zarar görmesini önlemek veya bu zararı asgari hadde indirmek gayesiyle muteber bir bankanın araya girmesi suretiyle gerçekleşen ve ödemenin bir aracı bankaya sevk vesaikinin teslimi karşısında yapılmasını temin eden yazılı bir vasıtadır. Diğer bir tanımla akreditif, satıcının akreditif koşullarına uygun vesaik ibraz etmesi şartıyla amir bankanın satıcıya ödeme taahhüdüne girdiği bir düzenlemedir.

Yorum yazın