AKREDİTİF (Commeracial letter of credit)

AKREDİTİF (Commeracial letter of credit)

Yabancı ülkelerle yapılan ticaret işlerinin, iç ticaret işlemlerinden biraz değişik yönler göstermesi, bu kredi çeşidini ortaya koymuştur. Uluslararası güvenlik konuları, birbirlerini hiç tanımayan, yasaları özellik arzeden tüccarları daha temkinli davranmaya iter. İşte bu nedenlerle, bir bankanın üçüncü şahıs yararına, belli miktarda ve belli bir süre ile nezdinde kredi açması için yabancı ülkedeki bir ajans yada muhabirine yazdığı mektuba “akreditif” denir.

Akreditif mektubu dört firmayı ilgilendirir:
a) İthalatçı (küşat emrini veren)
b) İhracatçı (Akreditiften yararlanma)
c) Bankalar
ca) Küşat emrini yazan
cb) Küşat emrini alan

Akreditif, ithalatçı ve ihracatçı tüccarların kişisel güvenirliliği yerine bir banka güveninin konulması suretiyle ihraç edilen mal bedelinin malın sevki anında hemen ihracatçı eline geçmesini sağlar. Bir ülkeden diğer ülkeye mal gönderilmesinin kapsayacağı süre içinde, tarafların caymaları sonucunda, tarafların zarara uğraması olasılığını ortadan kaldırır. Başlıca akreditif çeşitleri;
1. a) Rücu edilmez (dönülmez) akreditif
b) Rücu edilebilir (dönülebilir) akreditif
2. a) Teyidli akreditif
b) Teyidsiz akreditif
3.a) Basit akreditif
b) devreden (rotatif) akreditif
4. a) Vesikoların ibrazında ödenmeye olanak veren akreditif
b) Kabul kredisi
5. Karşılıklı akreditif
6. Devir veya temliki kabil akreditif

Yorum yazın