Venüs Gezegeni Hakkında Bilgiler

Venüs Gezegeni Hakkında Bilgiler

Venüs, Güneş sisteminde Merkür’den sonra Güneşe en yakın olan gezegendir. Venüs, yeryüzüne de en yakın gezegendir. Adını Eski Romalıların güzellik tanrıçasından alan bu gezegen bazen gündüz bile görülebilecek kadar parlaktır.
Venüs, Güneşin çevresinde daireye benzer bir yörünge çizerek dolaşır. Venüs’ün yörüngesi Dünya ile Güneş arasından geçer. Dünyadan değişik zamanlarda değişik biçimlerde görülür. Dünyadan en uzak noktada olduğu zaman, disk biçimindedir. Bu sırada, Dünyaya dönük yüzü tümüyle Güneş tarafından aydınlatılır. Dünyaya yaklaşırken, Güneş, Venüs’ün Dünyadan uzak olan yüzünü aydınlatır. Bu nedenle Venüs Dünyaya en yakın olduğu zaman ince, parlak bir hilâl biçimindedir.
Venüs’ün Güneş çevresindeki yörüngesi Dünyanınkinden kısadır. Venüs Güneş çevresindeki turunu 224,7 günde tamamlar. Bu nedenle bir Venüs yılı, 365 gün süren Dünya yılından daha kısadır.
Venüs, kalın bulut katmanlarıyla kaplıdır. Astronomi uzmanları, Venüs’ün yüzeyini basit teleskoplarla inceleyemezler. Venüs hakkında çok yakın zamanlara kadar pek az şey bilinmekteydi. Ancak, uzay gezileri sonucunda bu gezegen hakkında da çeşitli bilgiler toplanmıştır. 1962 yılından beri Amerikan ve Sovyet bilim adamları, uzaya çeşitli ölçüm aygıtları taşıyan küçük uzay gemileri göndermektedirler. Ayrıca, Venüs’ün yüzeyine çarpıp geri dönen radar sinyallerinin yardımıyla da birçok bilgiler edinilmiştir. 1974 yılında, Mariner 10 uzay gemisi, Venüs’ün ilk kez yakından fotoğraflarını çekmiştir.

Venüs’ün atmosferi, Dünya atmosferinden çok daha kalın ve sıcaktır. Atmosferin iç yüzeyindeki sıcaklık, Dünya atmosferinin iç yüzeyindeki sıcaklıktan 400°C daha fazladır. Ancak, üstteki bulutların sıcaklığı oldukça düşük olmaktadır. Venüs atmosferinin büyük bölümü karbon dioksit gazından oluşur. Ayrıca az ölçüde azot vardır. Oksijen ve su buharı yok denilecek kadar azdır. Venüs’ü saran bulutlar Güneş ışınlarını yansıtır ve Venüs’e parlak görünümünü verirler. Bu bulutlar ayrıca Güneş ısısını da tutarak, gezegenin sıcak kalmasını sağlarlar. Bu nedenle Venüs, soğuk bulutlarla çevrelenmiş bir çölü andırır.
Venüs’ün çapı 12 320 kilometredir. Kütlesi de hemen hemen Dünyanın kütlesi kadardır. Ancak Güneş çevresinde dolaşırken Dünyadan daha yavaş hareket eder. Venüs’ün kendi ekseni çevresinde yaptığı bir tur 243 Dünya günü kadar sürer. Bir Venüs günü 243 Dünya gününe eşit olduğuna göre, Venüs’te iki Güneş doğuşu arasında 243 Dünya günü geçmesi gerekir. Bu da 224,7 Dünya günü süren bir Venüs yılından daha uzun bir süredir. Ancak, Venüs’teki iki Güneş doğuşu arasında aslında, 118 Dünya günü süren bir zaman farkı vardır. Bunun nedeni Venüs’ün kendi ekseni çevresinde yaptığı dönüşle Güneş çevresindeki yörüngesinde yaptığı dönüşünün karşıt yönlerde olmasıdır. Bu tür dönüş biçimi başka hiç bir gezegende yoktur.

Yorum yazın