Uzay Merkezleri

Uzay Merkezleri

İlk uzay araçları fırlatma merkezleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği’nde, uzun menzilli füzelerin deneme ve uygulanma alanları olarak kuruldu, özel araştırma programlarıyla ilgili olduklarından, özellikle Sovyetler Birliği’nde kurulu uzay araçları fırlatma merkezleriyle ilgili bilgiler son derece sınırlıdır.

İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda, Amerika’da kurulu beş küçük füze tesisi vardı: Savaş sonrasında ise, daha uzun menzilli füzelerin deneme atışları için, 1945 yılının ikinci yarısında üç füze tesisi daha kuruldu. Bunlardan ilki, 80 kilometre menzilli Wallops Uçuş Merkezi (WUM) idi. 161 kilometre menzilli White Sand Füze Fırlatma Alanı (WFFA) ilk merkezden çok kısa bir süre sonra kuruldu. Deneme atışları için kurulan üçüncü füze tesisi ise, Baltık füze deneme üssünden gelen yaklaşık 100 füze uzmanıyla oluşturuldu. Bu grubun başında ise, Alman mühendis Von Braun vardı.

New Mexico’nun White Sands bölgesinde, Goddard’dan arda kalan Roswell roket deneme istasyonundan yalnız birkaç mil uzakta, Alman uzmanlar Amerikalı mühendislere V-2’-nin iç yapısı çalışmalarını öğrettiler. V-2 parçaları biraraya getirildi. Büyük roket, atmosferin üst tabakalarını bilime açmak üzere barışçı bir yolda geliştirilmeye başlandı.

Çok geçmeden, Amerikan uçak fabrikalarının yapısı bir yığın modern uçan ateşli oklar meydana getirildi. Yeni bir endüstri, füze yapımı endüstrisi doğdu Amerika’da.

Havanın üst tabakalarındaki araştırmalar için Amerika’nın meydana getirdiği ilk büyük Amerikan yapısı roket WAC-Corporal’dı. Daha sonra Viking, Aerobee-Hi ve daha başkaları yapıldı. Bu gürültülü roketlerle yukarılara taşman gereçlerden “Uzay nerede başlar?” sorusuna gerekli yanıtlar alındı.

Yorum yazın