Uzay İstasyonu Görüntüleri

Uzay İstasyonu Görüntüleri

Birden fazla spektrumlu kameralar hem Amerikan Skylab hem de Sovyetler’in Salyut uzay istasyonlarında kullanılmıştır. Halen sürmekte olan Sovyetler programı, Batı Alman firması olan Cari Zeiss’m objektiflerini kullanmaktadır. Bu objektifler belirli bir bölgenin aynı sayıdaki görünümlerini spektrumun farklı parçaları üzerinde elde edebilmektedir. Filmler basıldıktan sonra, özel Zeiss gereçleri kullanılarak görüntüler birbirleri üzerine projekte edilmektedir.

Her kameranın kendine özgü filmi ve mercek filtresi vardır. Bunların her biri farklı veriler toplar, örneğin biri toprakla ilgili etraflı bir bilgi sağlarken, diğeri görüntüdeki bitki örtüsüyle ilgili bilgi sağlar. Sovyet uzmanları yapılan çalışmalarla iki yılda elde edilen bilgilerin uzay çalışmaları ile neredeyse beş dakika içinde tamamlandığını söylüyorlar.

DİĞER ÜLKELERİN KATKILARI

Bu zaman süresinde dünya ile ilgili yapılan araştırmaların değeri diğer ülkeler tarafından da kabul edilmiştir. Bu amaçla uydu çalışmalarına diğer ülkeler de katılmaktadır. 1979 yılında Hindistan kendi uydusunu geliştirerek Sovyetler’in yardımıyla uzaya göndermiştir.

Diğer ülkelerde olduğu gibi Hindistan da uzay çalışmalarına dünya üzerinde değişen kaynakların araştırılmasında yardımcı olmaları açısından değer vermektedir.

1978 yılında Fransa’da maden yatakları, fosil yakıtları su kaynaklan ve atmosferle tarımsal araştırmalar için bir program hazırlanmıştır.

SPOT adı verilen bu programda okyanus bilim, iklim bilim, su ve hava kirliliği gibi konularda araştırmalar yapılmaktadır.

Yorum yazın