Uyduların Ormancılıkta Kullanımı

Uyduların Ormancılıkta Kullanımı

Benzer biçimde, belirli bir alan içinde Landsat kereste miktarını saptayabilmiştir. Kesilen ormanlardan bu oranı bulmak olanaklı olmaktadır ve eğer gerekli görülürse, koruma için en uygun koşullar gözönüne alınarak kesme biçiminde değişiklikler önerilebilinir.

Gelişmekte olan ülkeler, orman kaynaklarının en uygun biçimde kullanılması gereğinin farkına varmışlardır. Bunun temelinde yalnızca keresteden en iyi şekilde yararlanma gereği yoktur. Ayrıca, selleri önlemenin ve böylece ekolojik dengenin korunmasının tek yolu da ormanların iyi korunmasına bağlıdır. Brezilya’da Amazon ormanlarının çeşitli amaçlar bakımından denetlenmesi için Landsat’ın verilerinden yararlanılmıştır. Bu çeşitli amaçlar içinde büyük baş hayvanların otlatılması da vardır. Devlet yardımı alan toprak sahipleri topraklarında bulunan ağaçların üçte birini kesebilirler. Bu yöntemle ve Landsat’tan gelen verilerle son derece verimli bir kesim sağlanmıştır.

Uydulardan elde edilen görüntülerle ayrıca orman yangınlarında hasara uğramış bölgeler kolayca belirlenmiş ve özellikle Kuzey Amerika’da çok görülen bir tür orman yangınlarından sonra boş kalan arazinin değerlendirilmesine gidilmiştir.

Yorum yazın