Uranüs Hakkında Bilgiler

Uranüs Hakkında Bilgiler

Uranüs, Güneş sisteminde Güneşe uzaklık sırası bakımından yedinci gelen gezegendir. Uranüs, büyük, soğuk ve sisli bir gezegendir. Dünyadan yaklaşık olarak dört kat daha büyüktür. Uranüs’ un dev gezegenlerden biri olduğu kabul edilir. Diğer büyük gezegenler ise Jüpiter, Satürn ve Neptün’dür. Uranüs’ün Güneş çevresindeki hareketi oldukça yavaştır. Güneşe olan uzaklığı ise Dünyaya oranla 20 kat fazladır.
Uranüs Güneş çevresindeki yörüngesini 84 Dünya yılında tamamlar. Kendi ekseni çevresindeki dönme hareketi ise 10 saat 49 dakika sürer. Herhangi bir gezegenin ekseni, gezegenin merkezinden geçtiği kabul edilen kuramsal çizgidir. Dünyanın ekseni kuzey ve güney kutuplarından geçer.
Uranüs, ekseni yana yatmış olması bakımından özellik taşır. Bu nedenle, Güneş çevresindeki yörüngesinin yarısını tamamladığında ekseninin bir ucu, bir başka deyimle kutuplardan biri Güneşe dönük duruma geçer. Buna bağlı olarak 42 Dünya yılı boyunca bu kutup da Güneşi görür ve bu süre içinde Güneş batmaz. Kutuplardan birinde meydana gelen bu uzun gün süresince gezegenin öbür kutbunda gece vardır.
Gezegenin ekvator bölgesinde ya da iki kutup arasındaki orta bölgede ise, bir günün ya da bir gecenin uzunluğu 5,5 saatten daha kısadır. Bu süre gezegenin ekseni çevresindeki dönme süresinin yarısına eşittir. Ekvator bölgesine yansıyan Güneş ışınları eğik olduğundan, bu bölge Güneşe dönük kutup bölgesinden daha az sıcaktır.
Bir astronomi bilgini olan William Herschel 1781 yılında Uranüs’ü yakından incelemeye başlamıştır. önceleri Uranüs’ü bir kuyrukluyıldız sanan Herschel, daha sonra Uranüs’ün, Güneşin yörüngesinde bulunduğunu ve bir gezegen olması gerektiğini saptamıştır.
Uranüs’ün beş uydusu vardır. Bu uyduların hareketi, Ayın Dünya çevresindeki hareketine benzer. Ancak bu uyduların hepsi de Aydan daha küçüktür. Uranüs’ün uydularına Shakespeare’in On İkinci Gece adlı tiyatro yapıtındaki kahramanların adları verilmiştir. Bunlar, Ariel, Oberon, Titania, Miranda ve Umbriel’dir.
Uranus en iyi biçimde bir teleskopla incelenebilir. Mavimsi yeşil renkte bir disk olarak görünür. Bilim adamlarına göre Uranüs’ün ağır maddelerden oluşan katı bir merkezi vardır. Kalın bir atmosfer katmanı ile kaplıdır. Bu atmosfer Dünyayı çevreleyen hava katmanından farklıdır. Uranüs’ un atmosferinde hidrojen, helyum, amonyak ve metan gibi gazlar vardır.
Uranüs Dünyadan çok daha soğuk bir gezegendir. Sıcaklığı yaklaşık olarak —190°C’dir. Bunun nedeni de Güneşe çok uzak olmasıdır. Büyük bir olasılıkla Uranüs’de yaşam yoktur. Uranüs’ü çevreleyen atmosfer ve soğuk hava canlı organizmaların yaşamasına elverişli değildir.

Yorum yazın