Tayf Spektrum Nedir

Tayf Spektrum Nedir

tayf, spektrum olarak da bilinir, optikte, görünür ışık ile morötesi ve kızılötesi ışınımların, dalgaboylarına göre sıralanarak dizilmesi. Tayfların incelenmesi ve çözümlenmesi spektroskopi olarak adlandırılır; bu amaçla kullanılan aygıtlar da spektroskop ve spektrograf adını alır. Tayflar oluşum biçimlerine göre iki türe ayrılır: Salım tayfı

ve soğurma tayfı. Salım tayfı ışık kaynağındaki atom ya da moleküllerin saldığı bütün ışınımları içerir. Soğurum tayfı ise, ışığın soğurucu bir maddeden geçerken bir bölümünün soğurulmasıyla oluşur. Bu nedenle sürekli tayfın (bütün dalgaboylarını içeren ışık) bazı bölümleri eksiktir; bu eksik dalga-boyları tayfta karanlık çizgiler ya da bantlar biçiminde görülür.

Akkor durumdaki katiların oluşturduğu tayfta bütün dalgaboyları kesintisiz biçimde sıralanır; böyle tayflar sürekli tayf olarak adlandırılır. Akkor durumdaki gazların oluşturduğu tayflarda ise yalnızca bazı dal-gaboyları bulunur; bunlar, karanlık zemin üzerinde değişik renklerde paralel ışıklı çizgiler olarak görülür. Böyle kesikli tayflar çizgi tayfı olarak adlandırılır. Çizgi tayflarında yer alan çizgiler ışınımı salan kimyasal elementlere özgüdür; elementin atomunda elektronların bir enerji düzeyinden başka bir enerji düzeyine geçerken saldıkları ışınımların dalgaboylarına karşılık gelirler. Bu nedenle çizgi tayfları atom tayfı olarak da adlandırılır. Birbirlerine çok yakın olduklan için ayırt edilemeyen çizgi gruplan bir bant gibi algılanırlar; böyle bantlardan oluşan tayflara bant tayfı denir (örn. azot elementi bu tür tayf oluşturur). Melokül tayfı olarak da adlandırılan bant tayfları, moleküllerin dönme ya da titreşim enerjilerinin (ya da bu iki tür enerjinin birlikte) ışınım biçiminde salınmasıyla oluşur. Ayrıca bak. spektroskopi.

Yorum yazın