Sirius yıldızı

Sirius yıldızı

Büyük Köpek»in a yıldızına veya a Canis Majoris’e verilen ad (Akyıldız da denir). Kadiri —1,6. Tayf örneği A 0. 8,6 ı.y. uzaklıktaki Sirius, göğün en parlak yıldızıdır. Çevresinde 10. kadirden küçük bir yıldız döner; bu küçük yıldızın varlığını, 1844’te, Sirius’un öz hareketindeki düzensizlikleri hesaba katan Bessel farketti. Bessel’ın bu buluşu, 1862 yılında gözlemlerle doğrulandı. Dönme süresi 49 yıldır. «Sirius’un yoldaş» beyaz cüceler smıfındadır (bk. CüCE) ve yoğunluğu oldukça fazladır. Bu yıldızın gözlemi sırasında, ışığın hafifçe kırmızıya doğru kaydığı anlaşılabilmiştir; genel bağıllık* teorilerinde öngörülen bu kayma, zayıf ışıklı ve çok yoğun yıldızların niteleyici özelliğidir. (L)

Yorum yazın