Pluton Gezegeni Hakkında Bilgiler

Pluton Gezegeni Hakkında Bilgiler – Pluton Gezegeni Özellikleri

1930’da bulunan, Güneş sisteminin bilinen en uzak gezegeni.
HEMEN HEMEN HİÇ GÖRÜLMEYEN GEZEGEN

Pluton Gezegeni Hakkında BilgilerGökbilimciler XX. yy’ın ilk yıllarından başlayarak, Neptün’ün varlığının, Uranüs’ün hareketindeki düzensizlikleri açıklamadığım ve Neptün’ün kendi hareketinin de düzensizlikler gösterdiğini ortaya koyunca Neptün’ün ötesindeki bir gezegenin araştırılmasına girişildi ve Tombaugh’un 13 Ocak 1930’da bu gezegeni saptamasına kadar on beş yıllık bir çalışma gerekti.
Neptün’den çok daha sönük bir gökcismi olan Plüton’un parlaklığı 14,5 kadirdir ve ancak en büyük teleskoplarla görülebilir. Bir yay saniyesinin çok altındaki görünen çapının çok küçük olması nedeniyle, Plüton’un yüzeyinin gözlenmesi olanaksız gibidir. Bu nedenle de Plüton çok az tanınan bir gezegendir.

248 yıl 254 günde dolandığı yörüngesi de ancak bazı belirsizliklerle bilinmektedir. Plüton’un Güneş’e olan uzaklığının 4 475 ile 7 480 milyon km arasında değişmesi, bu yörüngenin dışmerkezliğinin büyük olduğunu gösterir. Yörünge düzleminin tutulma düzlemiyle yaptığı açı, öbür bütün gezegenlerinkinden daha büyüktür: Y, derece.

KÜTLESİNİN HESAPLANMASI

Uranüs ve Neptün yörüngeleri üstündeki etkisinin meydana getirdiğ: hafif değişiklikler, Plüton’un kütlesinin Yer’dekinden biraz küçük olduğu düşüncesine yolaçmıştır.Öte yan dan, A.B.D’nde Palomar dağında Kuiper’in yaptığı gözlemler 5 80C km’lik bir çap vermiş, şaşılacak kadar küçük olan bu değer 28-29 Nisan 1965 gecesi doğrulanmıştır. O gece Plüton’un bir yıldızın önünden geçmesi gerekiyor ve yıldızın, gezegenin diski arkasında bir an kaybolacağı sanılıyordu. Ancak bu böyle olmamış, örtülmenin meydana gelmemesi, çapın en fazla 6 900 km olması gerektiğini ortaya koymuştur. Demek ki, Ku-iper’ın verdiği değer gerçeğe oldukça yakın olmalıydı. Oysa bu değerin kütle için varsayılan değerle karşılaştırılması inanılmayacak kadar büyük, 30 dolayında bir yoğunluk vermekte, bu da gökbilimciler için yeni bir sorun yaratmaktaydı.

1985-1990 arasında, Chaon’un (Plüton’un 1978’de bulunan uydusu) Plüton’un önünden ve arkasından birçok geçişinin gözlenmesiyse, Plü-ton-Chaon İkilisinin daha iyi tanınmasını sağlamış, gerçekleştirilen ölçümler, özellikle Plüton’un çapının 2 000 – 2 300 km’den fazla olmadığının ortaya konmasını sağlamıştır.

PLÜTON’UN KÖKENİ KONUSUNDAKİ VARSAYIM

Plüton’un ekseni çevresindeki dönme süresi 6,4 gün olabilir; gerçekten de, gezegende devri bu kadar olan ışık değişimleri saptanmıştır. Plüton’un atmosferinin bulunmaması olasılığı kuvvetlidir; Güneş’ten bu kadar uzakta, öyle düşük bir sıcaklık vardır ki bütün gazlar yoğunlaşmış olmalıdır. Ayrıca gökbilimci Lyttle-ton’ın Plüton’un kökeniyle ilgili varsayımından da söz etmemiz gerekir.
Dışmerkezliliği çok yüksek ve tutulma düzlemi üstündeki eğimi çok büyük olan yörüngesinin öteki gezegenlere benzememesini ve Neptün’ün uydularından Triton’un hareketinde de aynı özellikler taşımasını Lyttleton, Plüton’un da çok eskiden Neptün’ün bir uydusu olduğu biçiminde yorumladı. Lyttleton’a göre, Plüton, Triton’a çok fazla yaklaşınca meydana gelen bozulmaların etkisiyle Triton tarafından yakalandı ve ilk yörüngesinden uzaklaştı.

Bütün bunlar varsayıma dayanır. Bu nedenle, Güneş sisteminin sîfi’ırında ve Jüpiter türü gezegenlerin dışında, görünmez, Yer türünde bir küçük gezegen olan Plüton’un gizemini hâlâ koruduğunu kabul etmek gerekir.

Yorum yazın