Ortalama Güneş Zamanı

Ortalama Güneş Zamanı

Güneşin anlatılan düzensiz hareketleri ve zamanın ekvator üzerinde ölçülmesi astronomları gerçekte var olmayan bir Güneş tanımlamaya yöneltmiştir. Buna göre;

1) Yaklaşık 21 Mart’ta koç noktasında bulunan,

2) Gök Ekvatoru üzerinde düzenli hareket eden,

3 ) Hızı gerçek Güneş’in ekliptik üzerindeki bir yıllık hızının ortalamasına eşit olan Güneş’e ortalama Güneş denir.

Bir yıl boyunca ortalama Güneş, gerçek Güneşin gerisinde kaldığı gibi ilerisinde de bulunabilir. Ortalama Güneş’in saat açısına, Ortalama Güneş zamanı denir. Ortalama Güneş’in bir yerin meridyeninden ard arda iki geçişi arasında kalan zaman bir ortalama Güneş günüdür. Günlük işlerimizde kullandığımız saat ortalama Güneş zamanını ölçer.

Zaman Denklemi

Gerçek Güneş zamanı ile ortalama Güneş zamanı arasındaki farka zaman denklemi denir. E(t) şeklinde gösterilir. Zaman denklemi bir yıl boyunca –14,2dk ile +16,3dk arasında değişir. Günlük değeri almanaklardan alınabilir.

Yorum yazın