Merkür Gezegeninin Özellikleri

Merkür Gezegeninin Özellikleri

Merkür Güneş sisteminin, Güneşe yakınlık bakımından birinci gezegenidir. Bazen akşamları Güneş batar batmaz veya sabah Güneşin doğuşundan hemen önce Merkür gezegeni ufuk çizgisine çok yakın bir yerde görülür. Merkür’den başka Güneş sisteminde Güneşin etrafında dönen sekiz gezegen daha vardır.
Merkür genellikle akşamları diğer gezegen ve yıldızların hepsinden önce ortaya çıkar ve sabah en son kaybolur. Ancak Merkür’ü gece yarısı görmek olanağı yoktur. Bunun nedeni Güneşe çok yakın olmasıdır.
Gerek Merkür gerekse Venüs gezegenleri genellikle Güneşin doğuşu ve batışı sıralarında görülebilirler. Ancak Venüs Merkür’e oranla daha büyük olduğu gibi çok daha da parlaktır. Gezegenlerin Güneş çevresindeki hareket yollarına yörünge adı verilir. Bütün gezegenlerin yörüngesi elips biçimindedir. Dünyanın yörüngesi de elips şeklindedir, ancak daireye çok yakındır. Güneş bu dairenin tam ortasında bulunur. Merkür’ün yörüngesi yassı bir elips oluşturur. Güneş bu elipsin merkezinden çok uzakta bir köşede kalır.
Dünyanın yörüngesi daire şekline çok yakın olduğundan ve Güneş tam ortada bulunduğundan, Dünyanın Güneşten uzaklığı her zaman aşağı yukarı aynıdır. Oysa Merkür’de durum değişiktir ve gezegen bazen Güneşin çok yakınına gelir, bazen de çok uzaklaşır. Buna göre Merkür’den bakıldığı zaman Güneşin büyüklüğü de her zaman değişir.
Bir gezegenin yüzeyindeki sıcaklık o gezegenin Güneşe olan uzaklığına bağlıdır. Dünyanın Güneşe olan uzaklığı 150 milyon kilometre kadardır Merkür’de ise bu uzaklık 47 milyon ile 69 milyon kilometre arasında değişir. Merkür Güneşe en yakın olan gezegen olduğu için Güneşe dönük olan yüzü bütün diğer gezegenlerden daha sıcaktır. Burada yüzey sıcaklığı 360 dereceye kadar yükselir. Merkür’ün üzerine bir kurşun parçası konabilse kurşunun hemen eridiği görülürdü. Gezegenlerin en küçüğü olan Merkür’ün çapı
4 800 kilometredir. Bu uzunluk atlas okyanusunun en geniş yeri kadardır. Merkür’ün uydusu yoktur.
Bir gezegenin Dünya çevresinde bir tam dönüşü tamamlaması için geçen zamana gezegenin yılı denir. Merkür yılı Dünya yılından daha kısa olup 88 gündür.
Güneş çevresinde dönerken Merkür de Dünya gibi aynı zamanda kendi ekseni etrafında döner. Ancak Güneşe oranla daha yavaş dönen Merkür, ekseni etrafındaki bir dönüşünü 59 Dünya gününde tamamlar. Yüzeyinin her bölümü zaman zaman Güneşe bakar ve böylece gece ve gündüzler meydana gelir. Bir gündüz dönemi yaklaşık olarak bir Merkür yılı sürer. Bir günün ortasından diğer günün ortasına kadar geçen süre ise 170 Dünya günüdür.
Bilim adamları Merkür’de atmosfer olmadığına inanmaktadırlar. Bu nedenle ve gezegenin yüzeyindeki çok yüksek sıcaklıktan dolayı Merkür’de hayat olasılığı yok gibidir.

Yorum yazın