Kuyruklu Yıldız Nedir

Kuyruklu Yıldız Nedir – Kuyruklu Yıldız Hakkında Bilgiler

KUYRUKLU YILDIZ, ardında “kuyruk” adı verilen ışıklı bir oluşum taşıyarak akıp geçen, pek seyrek olarak görülen gökcismidir.
Son çağlara kadar gökyüzünde böyle bir cismin görülmesi İnsanlar arasında büyük bir korkuya yol açar, kuyruklu yıldızın geçmesi, savaş çıkacağına, deprem olacağına, tehlikeli bir salgın hastalık felâketinin başgöstereceğlne işaret olarak yorumlanırdı. Bugün kuyruklu yıldızların sırrı çözülmüş, onların Güneş, Ay, yıldızlar gibi bütün gökcisimleri kadar tabii oldukları anlaşılmıştır.

Kuyruklu Yıldız Nedir
Kuyruklu yıldızlar başlıca üç bölümden meydana gelirler. Bunlar, “çekirdek”, “baş”, “kuyruk”tur. Çekirdek bazan Dünya’mız kadar büyük olur. Çekirdeği çevreleyen, “baş” denilen bölüm, çevresi 50 – 150 kilometre arasında bir top gibidir. “Kuyruk” İse bu yıldızların bir ışık kümesi gibi uzayan kısmıdır. Bu kuyruğun 150 milyar kilometreyi bulduğu bile görülmüştür. Bu uzunluk Dünya İle Güneş arasındaki uzaklıktan bile daha uzundur.
Kuyruklu yıldızların parlaklığını meydana getiren ışığın bir kısmı, güneş ışınlarının yansımasından bir kısmı da çekirdekteki gaz moleküllerinin parlamasından ileri gelir.
Kuyruklu yıldızlar, Güneş’in çevresinde, Güneş’in, ya da başka gökcisimlerinin çekimine uyarak, elips şeklinde bir yörünge çizerek dönerler. Bazı kuyruklu yıldızların yörüngeleri o kadar uzundur kİ, bunlar ancak birkaç bin yılda bir Güneş’in yakınından geçerler. Yalnız, gene de bütün kuyruklu yıldızlar, Dünya gibi, daba başka gezegenler gibi, Güneş Sistemi’nin birer parçasıdır. Ancak, yörüngeleri çok büyük olduğu İçin Güneş’ten çok uzaklaşarak uzayda İlerleyen kuyruklu yıldızların, bir kere dünyamızdan görüldükten sonra bir daha ne zaman görünecekleri kesin olarak hesaplanamaz. Buna karşılık, bazı kuyruklu yıldızların yörüngeleri, hesaplanabilecek durumda olduğu İçin bunların kaç yılda bir dünyamızdan görüneceği de hesaplanabilir. Bu özellikte olan kuyruklu yıldızlara “süreli kuyruklu yıldız” denir.
Kuyruklu yıldızların belli zamanlarda yeryüzünden görünebileceğini, ilk olarak 1704’ te ünlü İngiliz gök bilgini Slr Edmund Halley (1565 – 1742) buldu. Halley, 1682’de görülen bir kuyruklu yıldızı İncelemiş, bunun her 76 yılda bir yeryüzünden görüleceğini açıklamıştır. Bundan dolayı da o yıldıza “Halley Kuyruklu Yıldızı” adı verilmiştir. Gerçekten Halley Kuyruklu Yıldızı, 1682’den sonra sıra İle 1749’da, 1835’te, 1910’da dünyamızdan görülmüştür. Halley Kuyruklu Yıldızı bundan sonra, 1986 yılında görülecektir.
1973 yılının mart ayında, teleskopu ile uzayı tarayan Çek astronomi bilgini Lubos Kohutek dünyadan 750 milyon kilometre uzaklıktaki bir kuyruklu yıldızı bulmuştur. Kohutek Kuyruklu Yıldızı adı verilen bu yıldız 1 aralık 1973’ten itibaren Dünya’dan görülmeye başlanmıştır. Ocak 1974’te İse gözle görülebilecek bir parlaklığa kavuşmuştur. Venüs yörüngesinden geçip Güneş’e doğru yol alan Kohutek ancak 70.000 yıl sonra yine Dünya’dan görülebilecektir.
Güneş sisteminin en yakınındaki yıldızla Dünya arasındaki bölgede yaklaşık olarak 100 milyar kuyruklu yıldız olduğu sanılmaktadır. Bunların ancak 1.500’ü astronomi bilginlerince tespit edilebilmiştir.

Yorum yazın