Küçük Gezegenler ( Minör Gezegenler veya Asteroidler )

Küçük Gezegenler ( Minör Gezegenler veya Asteroidler )

Güneş etrafında dolanan, küçük Güneş sistemi cisimleri. Bunların büyük çoğunluğu (muhtemelen % 95’i), Marsla Jüpiter arasındaki asteroid kuşağında bulunurlar. Bu kuşağın Güneş’ten uzaklığı 2.17 ile 3.3 AU arasındadır. Bu kuşaktaki asteroidlerin periyotları ise 3 ile 6 yıl arasındadır. Minör gezegenler Amor, Apollo ve Trojan grubu üyelerini de, Chiron gibi ana kuşaktan çok farklı bir yörüngede dolanan tek tek cisimleri de içerir. Gezegenler gibi minör gezegenlerin çoğu da, yaklaşık dairesel yörüngelerde dolanırlar.

Minör gezegenler Güneş’ten gelen ışığı yansıtmak-suretiyle parlarlar. Bunlardan sadece biri, Vesta, çıplak gözle görülebilecek kadar parlaktır.

Minör gezegenlerin 100000’den fazlası fotoğrafik gözlem ve keşif için kâfi parlaklıktadır, fakat bunlardan sadece 3000 civarı resmî olarak numaralanmıştır. Numaralandırma, ancak cismin yörüngesi tam olarak belirle-nebildiğinde gerçekleşir.

Minör gezegenlerin büyüklükleri, en büyük ve ilk keşfedilen olan Ceres’-ten (çapı 1003 km), 1 km’den küçük cisimlere kadar olabilir. Bunların çoğunun düzensiz şekilli olduğu düşünülmektedir. Küçük olanların sayısı daha fazladır. Minör gezegenlerin toplam kütlesi 2.4×102 kg olarak hesaplanmıştır.

Yorum yazın