Küçük Gezegenler Kuramı

Küçük Gezegenler Kuramı

1900 yılı dolaylarında iki Amerikalı bilim adamı Thomas Ghamberlin ve Porest Moulton yeni bir görüş ileri sürdüler. Bu görüş Planetesimal (küçük gezegen) kuramı olarak tanınır. Birkaç yıl sonra iki İngiliz bilim adamı, Sir James Jeans ve Harold Jeffreys, gelgit kuramı adı verilen bir başka görüş ortaya attılar. Amerikalı ve İngiliz bilim adamlarının kuramları arasında bazı farklılıklar olsa da, dayandıkları temel ilke aynıydı. Bu kuramlara göre, önceleri Güneşin gezegenleri yoktu. Derken Güneş başka bir yıldıza yaklaştı. Her iki kütlenin çekim güçleri karşılıklı olarak birbirlerini etkiledi. Güneşin ve yıldızın çevresinde dönen sıcak gaz, çekim güçleri nedeniyle dalgalar halinde kabarmaya başladı. Bu dalgalar birbirlerine geçtiğinde akım halindeki gaz kütleleri iki cismin arasından uzaya savruldu. Güneş ve yıldız birbirlerinden ayrıldığında bu gaz kütlelerinden bazıları yoğunlaşarak birer gezegen oluşturdular.
Bu iki kuram inandırıcı görünüyordu ama gökbilimciler her ikisini de bırakmak zorundaydılar. Çünkü, bilimsel olarak, Güneşin yanından geçen yıldız, gezegenlere, onları güneş çevresindeki yörüngelerinde tutacak düzeyde hareket gücü sağlayamazdı. Bu nedenle gezegenlerin yeniden güneşe düşüp yanmış olmaları gerekirdi. Ayrıca her iki kuram da, bir yıldızın Güneşin çok yakınından geçmesi gibi uzak bir varsayıma dayanmaktadır.

Yorum yazın