Güneşin Fiziki yapısı ve etkinliği

Güneşin Fiziki yapısı ve etkinliği
Güneş, sıcaklığını ve ışığını bize gönderen kızıl derecede bir gökcismidir. Güneşin iç yapısı, etkinliğinin mekanizması, kimyasal yapısı, normal bir yıldızınki gibidir. Güneş enerjisinin kaynakları, hidrojeni helyuma dönüştüren termonükleer olaylarda toplanır.
Yüzey sıcaklığının 5 750°C olduğu tahmin edilmiştir. Güneş’in etkinliği, ortalama olarak her 11,1 yılda bir en büyük değerine, bundan 4,6 yıl sonra da en küçük değerine ulaşan devirli bir kızgınlık şeklinde değişir. Art arda gelen bu olay, lekelerin ve fışkırmaların sayı ve şekil bakımından değişimiyle apaçık bir şekilde anlatılır. Bu olaylarla Yer’in meteorolojik olayları arasında bir bağıntı araştırılmaktadır. Problem henüz tam olarak çözülmemekle beraber, kesinlikle, Yer magnetizmasının değişimleri ve kutup ışıklarının güneş etkinliğine bağlı olduğu sanılmaktadır.
Bazı yer olaylarıyle doğrudan doğruya ilgisi olan güneş olayı, kromosferde gözlenen parlak püskürtüler’diı; bu olay, yalnız madde fışkırması ve magnetik fırtınalara değil, radyoelektrik dalgaların (özellikle kısa dalga) yayımında da büyük tedirginliklere ve radar tipinden bütün cihazların çalışmasında aksaklıklara yolaçar; bu aksaklıklar sebebiyle askerî merkezler, güneş etkinliğini devamlı olarak izler.

Yorum yazın