Gama Işını Astronomisi Nedir

Gama Işını Astronomisi Nedir

Uzaydan gelen elektromanyetik spektrumun en kısa dalgaboylu (0.01 nanometreden küçük) ucundaki ışınımı inceler. Bu ışınım en büyük foton enerjilerine (Genellikle 100.000 elektronvolt (eV) un, yani 100 keV un üzerinde) sahiptir. Bu enerjilere sahip gama ışınlarım incelemek için katı-hal dedektörlerine varıncaya kadar çeşitli aletler kullanılır. 20 MeV’ye kadar olan enerjilerde yüksek ayırma güçlü gama-ışını spektroskopisi için yarıiletken maddeler kullanılır.

Gama-ışınları Arz atmosferini geçemediğinden gama-ışını gözlemleri sadece aletler atmosferin üzerine yapma uydular vasıtasıyla taşındığında mümkün olur. İlk kozmik gama-ışınları 1968’de, OSO-3 uydusundaki bir sintilâsyon sayıcı ile tespit edilmiştir.

Gama-ışını fotonlarının incelenmesi, astrofiziksel proseslerde ortaya çıkan en büyük enerji transferlerini öğrenmeyi mümkün kılar. Bu yüksek enerjili fotonların son derecede nüfuz edici olmaları, gerek bizim, gerekse başka galaksilerin derinliklerini incelemek için bulunmaz bir fırsattır.

 

 

Yorum yazın