Galaktik Küme – Açık Küme

Galaktik Kümesi nedir – Açık Küme nedir

En fazla birkaç yüz, bazen de yirmiden az yıldız içeren, seyrek yıldız kümesi. Çıplak gözle görülebilen örnekler, Hyades ve Pleiades’tir. Bilinen 1000 kadar açık küme vardır. Açık kümeler PopiUasyon I sistemleridir ve Galaksi düzleminde veya bu düzleme yakın yerlerde bulunurlar. Bir açık kümenin en parlak yıldızları, yaşına bağlı olarak, ya bir kırmızı, veya bir mavi devdir. M67 gibi daha yaşlı kümelerdeki yıldızlar, daha fazla metal içermelerine rağmen, görünüşte küresel küme yıldızlarına benzerler. Açık kümeler küresel kümelerden çok daha gevşek bağlı sistemlerdir ve Galaksinin difransiyel dönmesiyle, yıldızlararası bulutların pertürbasyon etkilerinden dolayı, giderek çözülme eğilimindedirler. Hesaplar açık kümelerin büyük çoğunluğunun bir veya iki galaksi turundan fazla yaşayamayacağım göstermektedir. Bundan dolayı açık kümelerin çoğu, genç sistemlerdir. NGC2264 gibi bazıları, 10 milyon yıldan daha gençtir ve bu kümelerde yıldız oluşumunun halen devam ettiği düşünülmektedir.

Yorum yazın