ESA ( AVRUPA UZAY AJANSI )

ESA ( AVRUPA UZAY AJANSI ) :
ESA, Avrupa’da bulunan iki eski Avrupa Uzay Organizasyonu, ESRO (European Space Research Organization) ile ELDO’nun (European Organization for the Development and Construction of Space Vehicle Launchers) birleşmesiyle 1975 yılında kurulmuş bir organizasyon. Çekirdeğini oluşturan bu iki kuruluşun yükümlülüklerini ve haklarını elinde tutan ESA, temel olarak, uzay bilimleri (gezegenler, uzay boşluğu, Güneş, ısı, enerji, göktaşları, yıldız sistemleri, uzay fiziği, astronomi vb.), yeryüzü gözlemleri (enerji, su, maden ve mineral kaynaklarının araştırılması), telekomünikasyon (uydu haberleşmesi, GPS), uzay taşıyıcıları (uydu fırlatma sistemleri, araştırma uyduları), mikroçekim ve uluslararası uzay istasyonu gibi alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.
ESA’ya bağlı böyle üç ana kuruluş var:
ESTEC (The European Space Research and Technology Center-Avrupa Uzay Araştırmaları ve Teknoloji Merkezi) Noordwijk, Hollanda
ESOC (The European Space Operations Centre-Avrupa Uzay Operasyonları Merkezi) Darmstadt, Almanya
ESRIN (The European Scientific and Research Institute-Avrupa Uzay Araştırmaları Enstitüsü) Frascati, İtalya.
ESA bu merkezlerde, eğitimli bilim adamlarından oluşan yaklaşık 2000 araştırmacı ve teknisyeni barındırıyor. ESA ayrıca, amaç ve hedeflere yönelik olarak, üye olmayan öteki ülkelerle bilimsel ve teknololojik alanda ortak çalışmalar, teknoloji ve bilgi birikimi aktarımı, eğitim, proje gibi konularda ikili işbirliği anlaşmaları da yapıyor.
7.1.1 ESA programları :
ESA programları zorunlu(bütün ülkelerin katılmakla yükümlü olduğu) ve seçimli (ilgilisine göre sadece belli üye ülkelerin katıldığı) programlar olmak üzere ikiye ayrılır.
7.1.1.1 Zorunlu programlar:Geleceğe yönelik proje çalışmaları, teknoloji araştırmalar,genel yeni yatırımlar, Earthnet, eğitim,bilimsel uydular, uzay bilimi etkinlikleri
7.1.1.2 Seçimli programlar: Telekomünikasyon (noktadan-noktaya haberleşmeler, TV, radyo yayınları, veri iletişimi), dünya ve çevresinin gözlenmesi(meteoroloji, uzaktan algılama, iklim bilimi, jeodezi), uzay taşıma sistemleri (Ariane, Hermes), uzay istasyon ve platformları (Spacelab, Eureca, Colombus), mikrogravite araştırmaları (malzeme bilimleri, hayat bilimleri)
7.1.2 ESA uzay etkinlikleri :
ESA uzay etkinlikleri üç grupta toplanabilir. Bunlar, 1964-1986 yıllarını kapsayan “geçmiş” dönem, 1987-1993 yıllarını kapsayan “ileri yönelik” çalışmalar dönemi ve gelecek faaliyetleri içeren “gelecek” başlıklı aşamalardır.
1964-1986 dönemi:
Uzay tenolojilerinde rekabetin kurulması,1964
Uzay uygulamaları için teknolojilerin kullanılması (telecom,meteo,navigasyon)1970
Avrupa fırlatıcı gücünün geliştirilmesi,1970
Gösteri görevleri yolu ile uzay uygulamalarının gelişmesi,1980
Kullanıcı örgütlere destek yolu ile ticarileşmenin gelişmesi,1980
Bu dönemde yapılan başlıca işler:
Fırlatıcılar: 1979 Ariane 1, 1984 Ariane 3
Bilim: 1968 Esro-2, 1985/1986 Giotto
Uygulamalar: 1977 Meteosat, 1978 OTS, 1981MARECS, 1981ECS
Uzayda insan: 1983-85 Spacelab
Ticarileşme:1979 Eutelsat,1979 Inmarsat, 1980 Arianespace, 1983 Eumesat
1987-1993 arası dönem:
Bu dönemde kapasanan faaliyetler şu başlıklar altında toplanabilir:
Araştırma, geliştirme ve bilimsel etkinliklerin devamı,
Avrupa uzay ürünlerinin iyileştirilmesi,
Yeni nesil uygulama uydularının hazırlanması
Yeni kullanıcı gruplarının düzenlenmesi ve yeni sistemlerin geliştirilmesi yolu ile yeni uygulamaların gelişmesi,
Program öneri ve kararlarının hazırlanması
Bu dönemde yapılan bazı işler:
Fırlatıcılar: 1988 Ariane 4
Bilim: 1989 Hipparcos,1990 Uzay teleskobu, 1990 Ulysses,1993 ISO
Uygulamalar: 1989 Meteosat,1989 Olympus,1991 ERS-1,1992 Eureca
1993 sonrası dönem:
Yeni güçlü fırlatıcı:Ariane 5, Colombusun uzay istasyonu elemanları,uzay gemisi Hermes,…

Yorum yazın