Emisyon Nebülözü nedir

Emisyon Nebülözü nedir

Kendi ışığıyla parlayan, sıcak yıldızlararası gaz ve toz bölgesi. Buluttaki gaz atomları iyonize olmuş, yani bir veya daha fazla sayıda elektronlarını kaybetmiştir, iyonizasyonla serbest hale geçen elektronlar, nebülöz civarında serbestçe dolaşabilirler. Nebülöz tarafından yayınlanan ışık veya diğer elektromanyetik ışınım formları, işte bu serbest elektronlarla iyonların etkileşmeleri sonucu meydana gelir.

Emisyon nebülözleri üç sınıftır ve bunlardan her birindeki gaz yoğunluğu da son derecede düşüktür. Orion nebülözü gibi HII (iyonize hidrojen) bölgelerinde gaz, yakınlardaki sıcak bir O veya B yıldızının mor ötesi ışınımıyla iyonize olmuştur. Eğer böyle bir veya birkaç yıldızın yakınında kâfi miktarda gaz varsa, daha soğuk bir nötral gazla çevrelenmiş, parlak bir nebülöz oluşur. Bu nebülözün büyüklüğü gaz yoğunluğuna ve mor ötesi ışınımın şiddetine bağlı olup, birkaç parsek kadar olabilir. Sıcaklık 10.000 K civarındadır. Ring nebülözünün tipik bir örnek olduğu gezegenimsi nebtllözlerde ise gaz, nebülözün içerisinde bulunan ölen bir yıldızın kalıntısının mor ötesi ışınımı tarafından iyonize edilir. Süpernova kalıntılarında iyonizasyon mekanizması çok karmaşıktır: Atomlar, Yengeç nebülözünde olduğu gibi mor ötesi sinkrotron ışınımla; veya genişleyen kalıntının neden olduğu çarpışmalar vasıtasıyla iyonize olabilir.

Yorum yazın