Elektromanyetik Radyasyon nedir

Elektromanyetik Radyasyon nedir

Elektron gibi elektrik yüklü cisimler ivmelendirildiği takdirde meydana gelen enerji akımı. Bu türlü bir ışınımın en bilinen örneği, ışıktır. Işık bir dalga hareketi olarak da, bir tanecikler akımı olarak da düşünülebilir.

Elektromanyetik dalgalar salınım yapan elektrik ve manyetik alanlardan müteşekkildir ve uzayda, havada, vs., enerji taşıyarak yol alırlar. Bir elektromanyetik dalga, yayınlanabilmesi için bir ortama ihtiyaç gösteremez. Boşlukta ışık hızı c ile hareket eder ki ışık hızı, 3.00×105 km/s değerinde temel bir sabittir. Bu hız, bir ortam içerisinde birazcık yavaşlar. Diğer periyodik dalgalar gibi elektromanyetik dalgalar da,

X v = c

ile birbirlerine bağlı bir X dalgaboyuna ve bir v frekansına sahiptir.

Elektromanyetik ışınım hem dalga hem de tanecik özelliği gösterir. Yansıma, girişim ve polarizasyon, dalga hareketi ile açıklanabilirken, ışınım atom veya moleküllerle etkileştiğinde, tanecik yapısı ortaya çıkar. Günümüzde bu yapı, kuantum teorinin bir kısmını teşkil eder. Işık ve diğer ışınım şekilleri, c hızında hareket eden bir tanecikler akımı olarak düşünülür. Bu taneciklerin kütleleri sıfırdır ve bunlar, foton denilen küçük enerji paketlerinden ibarettir. Enerji madde tarafından, aynı miktarlarda, foton formunda absorblanır ve yayınlanır. Bundan dolayı foton, elektromanyetik ışınımın bir kuantumudur. Fotonların E enerjisi, ışınımın v frekansıyla

E = hv

olacak şekilde ilişkilidir. Burada h, Planck sabitidir. Elektromanyetik ışınımın frekans (veya dalgaboyu) aralığına, elektromanyetik spektrum denir. Spektrum, çeşitli bölgelere bölünebilir. Bu bölgeler düşük frekanslı ve düşük enerjili radyo dalgalarından, kırmızı ötesi ışınım, ışık, mor ötesi ışınım, x-ışınımları ve yüksek enerjili, yüksek frekanslı gama-ışınlarına kadar uzanır.

Yorum yazın