Ekvatoral Yerleştirme nedir

Ekvatoral Yerleştirme nedir

Bir eksen dünya eksenine paralel, ikinci eksen ise (deklinasyon ekseni) buna dik olacak şekilde bir teleskop yerleştirmesi. Bu yerleştirmenin en büyük avantajı, kutup eksenine 24 saat süreyle dünyanın aksi yönde bir dönme verilmek suretiyle yıldızların görüş alanında sabit kalabilmesidir. Son yıllara kadar büyük teleskopların neredeyse, tamamı, ekvatoral yerleştirme ile yerleştirilmişti. Fakat bu türlü yerleştirme çok pahalıya mal olmaktadır. Bu yüzden günümüzde pek çok teleskop, bilgisayar kontrollü azimutal yerleştirme ile yerleştirilmektedir.

Yorum yazın