Dünyanın Başlangıcı

Dünyanın Başlangıcı
Yeni oluşmuş Dünya nasıldı? Kızgın, kor halinde bir kaya kütlesi miydi? Yoksa sıcak değil de soğuk muydu? Belki de sıvı durumundaydı? Bu sorular Dünyamızı inceleyen yerbilimciler (jeologlar) için son derece önemlidir.
Oluşumunu yeni tamamladığı sırada yeryüzünün genel görünümü üzerine bugün çoğu yerbilimciler görüş birliği içindedirler.Buna göre Dünyamız uzayda toz taneciklerinin bir bulut halinde bir araya gelmesi ile oluştu. Tanecikler birbirlerinin çekim güçlerinin etkisi altında birleşerek bir küre oluşturdular. Kürenin yerçekimiyle giderek daha çok tanecik toplaması nedeniyle bu yeni dünya büyüdükçe büyüdü.
Dünya sürekli büyüdüğü için çok sıcak değildi. Isı, büyük bir olasılıkla 100°C dolaylarındaydı. Bugün yerkürenin içinde ısı çok daha yüksektir, öyle ki, kayalar burada erimiş durumdadır ve zaman zaman lav nehirleri halinde volkanlardan fışkırırlar.
Dünyanın bu derece ısınmasının çeşitli nedenleri vardır. Dünyanın yapısında bulunan maddelerin bileşiminde uranyum gibi radyoaktif öğeler (element) vardır. Bu öğeler, sürekli olarak Dünyamızın merkezini bugünkü sıcaklığında tutmaya yetecek denli ısı üretmektedirler. Bu olgu, yerkürenin merkezindeki katı maddelerin erimiş durumda olmasının nedenini açıklar görünmektedir. Ne var ki, kayaların incelenmesi sonucu bu erime olayının çok daha kısa bir sürede gerçekleştiğini göstermiştir. Bu nedenle radyoaktivite etmeni tek başına açıklayıcı olamamaktadır.
Bir diğer olasılık da yeni gezegen büyüdükçe, dış yüzeyine uzaydan bazı katı taneciklerin yağmış olmasıdır. Her birinin yüzeye çarpması bir miktar ısı meydana getirmiştir. Bunların oluşturduğu sıcaklık, yerkürenin merkezinde katı maddeleri eritmiştir. Tanecik bombardımanı durduktan sonra da radyoaktivitenin ulaştığı ısı derecesi,dünya merkezini sıcak tutmaya yetmiştir.

Yorum yazın