Dejenere Madde nedir

Dejenere Madde nedir

 

Kuantum mekaniksel olayların neticesinde bir basınç meydana getirebilecek kadar yüksek yoğunluklu madde. Dejenere maddeye beyaz cüce ve nötron yıldızlarında rastlanır, ölmekte olan bir yıldızın çekimsel çökmesi esnasında elektronlar, bağlı bulunduktan atomların çekirdeklerinden ayrılır ve nükleonlarla elektronlar, çok yüksek bir kütle yoğunluğunda, birbirlerine çok yakın bir halde bulunurlar. Yoğunluk arttıkça birim hacimdeki elektronların sayısı, elektronların bir basınç meydana getirebilecekleri noktaya kadar artar (dejenere basınç). Bu basınç, kuantum mekanikteki belirsizlik prensibinin bir sonucudur. Normal basıncın aksine dejenere basınç sıcaklığa değil, esas olarak yoğunluğa bağlıdır. Tipik bir beyaz cüce yoğunluğunda (107 kgm3 veya daha fazla) dejenere basınç, çekim kuvvetine karşı gelebilecek hale gelebilir ve dolayısıyla yıldızın daha fazla çökmesini önler.

Yorum yazın