Çift yıldız Nedir

Çift yıldız Nedir

Karşılıklı çekim etkileri altında, ortak bir kütleler merkezi etrafında hareket eden yıldız çifti. Çoğunlukla bu yıldızların, Kepler kanunlarına uygun olarak, eliptik yörüngelerde dolandıkları düşünülür. Çift ve daha fazla sayıda bileşen içeren sistemler, Samanyolu’nda oldukça yaygındır: Güneş benzeri 123 yakın yıldız arasında yapılan bir araştırmada, bunların %57’sinin bir veya daha fazla sayıda bileşene sahip oldukları bulunmuştur. Çift yıldızların yörünge hareketlerinin incelenmesi, yıldızların kütlelerinin tayini açısından önemlidir. Yörüngelerin optik olarak tayini, ancak bileşenler birbirlerinden ayırdedilebiîecek kadar uzak olduklarında mümkündür (görsel çift yıldızlar). Astrometrik çift yıldızlarda ise bileşenlerden biri, doğrudan doğruya gözleyebilmek için çok sönüktür. Bu görünmeyen bileşenin varlığı, görünür bileşenin yörüngesi üzerindeki penürbasyon tesirinden itibaren anlaşılır.

Spektroskopik çift yıldızların yörünge hareketlen, radyal hızlardaki değişimlerden itibaren incelenir. Spektroskopik çiftlerin büyük çoğunluğu, yakın çiftlerdir. Yakın çift yıldız sistemlerinin bileşenleri genellikle, karşılıklı gel-git etkilerinden dolayı, küresel olmayan bir şekil almışlardır.

Yorum yazın