Çerenkov Sayıcısı nedir

20Çerenkov Sayıcısı nedir

Kozmik ışın gibi yüksek enerjili tanecikleri tespit etmek ve bunların hızlarını ölçmek için kullanılan bir alet: Işık (Çerenkov ışınımı), tanecikler şeffaf bir yalıtkan maddeden geçtikleri esnada yayınlanır ve bu taneciklerin bu madde içerisindeki hızları ışık hızından büyüktür. Işınım, taneciğin hareket yönüyle sabit bir Ö açısı içerisinde,

cos e = c/n y

olmak üzere yayınlanır. Burada y ta neciğinin hızı, n şeffaf ortamın kırma indisi ve c de boşluktaki ışık hızıdır. Bu ışık konisi bir fotokatlandırıcı tize rinde odaklanır ve böylelikle güçle: dirilen elektrik pulsu kaydedilir. Taneciğin hızı, koninin açısından itibaren tayin edilir.

Yorum yazın